Regulamin

1. Ogólne Zasady i Warunki
1.1. Niniejsze Zasady i Warunki dotyczą ogólnych zasad, warunków oraz strategii sprzedaży wdrożonych przez www.kolagendopicia.pl (dalej zwanych w odniesieniu do „Warunków”) dla sklepu online www.kolagendopicia.pl  (dalej zwanego w odniesieniu do "Sklepu Online") pozostając prawnie wiążącym dokumentem pomiędzy Nabywcą (dalej zwanym w odniesieniu do "Nabywcy") a Sprzedawcą (dalej zwanym w odniesieniu do "Sprzedawcy"), w którym ustanowiono prawa i zobowiązania jakie mają czynić względem siebie Nabywca i Sprzedawca.
1.2. Według niniejszych Zasad, Nabywca jawi się jako osoba dokonująca zakupu Produktów w Sklepie Online www.kolagendopicia.pl  (dalej zwany jako "Nabywca").
1.3. Sprzedawcą Produktów (dalej zwanego w odniesieniu do "Produktu" lub "Produktów") dostępnych w Sklepie Online jest UAB "Prieskoniai verslui ," kod przedsiębiorstwa 302562788, kod VAT LT100005737612, adres: V.Nagevičiaus g. 3,  LT-08237 Wilno, Litwa (dalej zwanego w odniesieniu do "Sprzedawcy"). 
1.4. Zarówno Sprzedawca jak i  Nabywca zwani są dalej jako "Strony"
1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty, uzupełniania o nowe informacje sekcji odnoszącej się do warunków w dowolnym czasie, biorąc pod uwagę ogólne wymogi prawodawstwa. O wszystkich zmianach Nabywca zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online. Zmiany zaczynają obowiązywać wraz z dniem publikacji i mają zastosowanie do wszystkich operacji realizowanych po upublicznieniu. W związku z tym, według rekomendacji Nabywca powinien zapoznać się z Warunkami przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania bieżących Zasad związanych z procesem składania zamówienia przez Sklep Online.
1.6. Prawo do dokonania zakupu Produktów w Sklepie Online jest przyznawane dla:
1.6.1. osób zdolnych fizycznie, tzn. dla osób jednocześnie pełnoletnich i nienapotykających przeszkód w wykonywaniu czynności prawnych w odniesieniu do wymogów obowiązującego prawa;
1.6.2. osób niepełnoletnich w wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia, jedynie za zgodą ich rodziców lub opiekunów, wyjątkiem jest uzyskanie emancypacji;
1.6.3. podmiotów prawnych reprezentowanych przez osobę działającą zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach założycielskich tej osoby prawnej;
1.6.4. upoważnionych przedstawicieli wszystkich powyżej wymienionych osób.
1.7. O najistotniejszych Warunkach oraz Informacjach dot. zamawianych Produktów Nabywca będzie dostatecznie poinformowany w związku z procedurami zakupu przez Sklep Online.
1.8. Sprzedawca jest zwolniony z wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy jeśli Nabywca nie zadbał o dostateczne zaznajomienie się z Warunkami, częściowo lub całkowicie, chociaż miał taką możliwość.
2. Składanie zamówienia i płatność za Produkty
2.1. Nabywca eksplorując Sklep Online dokonuje wyboru Produktów wedle swojego uznania, na podstawie czego formuje się Koszyk Zamówień. Procedura składania zamówienia pociąga za sobą zapewnienie przez Nabywcę swoich Osobistych Informacji takich jak: imię, nazwisko, adres dostawy Produktów, prawidłowy numer telefonu, oraz adres mailowy, w celu odpowiedniego przeprowadzenia procesu zamówienia.
2.2. Proces składania zamówienia wiąże się z wyrażeniem zgody przez Nabywcę na niniejsze Warunki oraz przyjęciem przez niego do wiadomości, że przysługuje mu prawo do składania zamówień na Produkty przez Sklep Online i do zawierania umów na ich nabywanie.
2.3. Zanim zamówienie na Produkty uzyska potwierdzenie, Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z bieżąco obowiązującą wersją dokumentu, zgodnie z procedurą określoną w niniejszej sekcji Regulaminu Kupna i Sprzedaży Produktów. Przestrzeganie Regulaminu tyczy się każdej okoliczności i jakiekolwiek złożone zamówienie zobowiązuje Nabywcę do wyrażenia zgody na warunki i dostosowanie się do nich. Realizacja zamówienia na Produkty zostanie zatwierdzona i będzie postępować tylko wtedy gdy Nabywca w pełni zaznajomi się z Warunkami i wyrazi na nie zgodę wobec Sprzedawcy. Jeśli jakiekolwiek inne okoliczności będą miały zastosowanie, tzn. jeśli Nabywca ma przeciwwskazania wobec Warunków czy choćby do części z nich, nie przysługuje jemu prawo do zamawiania Produktów przez Sklep Online.
2.4. Po wyrażeniu zgody na wszystkie warunki Umowy dotyczące procesu zamawiania Produktów, Nabywca jest zobowiązany do przeprowadzenia działań technicznych określonych na stronie Sklepu Online, jak i do pozostawania na bieżąco z powiadomieniami i/lub linkami określonymi na stronie Sklepu Online, po czym zamówienie na Produkty Nabywca musi potwierdzić, aby Sprzedawca rozpoczął je realizować.
2.5. Wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie i uprzednie zapoznanie się z nim zobowiązuje Nabywcę do przestrzegania zasad, co oznacza, że Nabywca nie będzie miał nic przeciwko temu, że Regulamin nie zostanie odrębnie przekazany jemu w formie pisemnej (formie papierowej) chyba, że Strony dojdą do takiego porozumienia. W każdym przypadku, Nabywca może zażyczyć sobie dostępu do Warunków w celu ich przeglądnięcia, zapisania i/lub wydrukowania, czego można dokonać przez wniesienie takiej prośby za pośrednictwem Sklepu Online lub przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą co będzie wiązać się z wypełnieniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Online.
2.6. Zamówienie nie przejdzie do realizacji i Nabywca nie powinien składać zamówienia, jeśli nie przystaje na Warunki, nawet częściowo.
2.7. Produkty na stronie Sklepu Online są wycenione w Euro, w co wliczony jest podatek od towarów i usług (VAT).
2.8. Nabywca może dokonać płatności za Produkty przy użyciu karty kredytowej za pośrednictwem systemu STRIPE.
2.9. Na adres mailowy określony przez Nabywcę, Sprzedawca wysyła fakturę VAT, która generuje się automatycznie na podstawie informacji zapewnionych przy składaniu zamówienia. Nie ma możliwości wprowadzania zmian tych danych po ich wprowadzeniu.
3. W jaki sposób następuje tworzenie Umowy dot. Zakupu i Sprzedaży Między Sprzedawcą a Nabywcą
3.1. Wraz z zawarciem umowy typu kupno-sprzedaż na Produkty tworzony jest wzajemny układ między Nabywcą a Sprzedawcą, na mocy którego Nabywca jest zobowiązany do przejścia całego procesu składania zamówienia począwszy od dokonania wyboru towaru/produktów i dodania ich do koszyka po ostateczne potwierdzenie zamówienia poprzez dokonanie płatności na rzecz Sprzedawcy. Umowa zakupu i sprzedaży Produktów staje się wiążąca w momencie gdy Nabywca wpłaca określoną kwotę na konto Sprzedawcy.
3.2. Prezentowanie Produktów przeznaczonych do sprzedaży na stronie Sklepu Online nie przyczynia się do stworzenia jakichkolwiek obowiązków do poniesienia przez Sprzedawcę.
3.3. Złożenie zamówienia na Produkty przez Nabywcę przez stronę Sklepu Online jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie warunki zawarte w Regulaminach. Nabywca musi mieć na uwadze, że poprzez złożenie zamówienia staje się związany Umową ze Sprzedawcą. Umowa między dwoma Stronami jest wiążącym dokumentem prawnym.
4. Gwarancja Jakości Produktu
4.1. Charakterystyka każdego produktu z osobna załączona jest w opisach produktów.
4.2. W związku ze zróżnicowanymi czynnikami technicznymi każdego Nabywcy, może zostać zakłócony faktyczny wygląd, między innymi: kolor, kształt i/lub pozostałe parametry Produktów wystawianych na sprzedaż przez Sklep Online. Z tego właśnie powodu, aby uniknąć niedomówień, Nabywca może bezpośrednio skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji, porad czy instrukcji dot. Produktów, wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Online.
5. Składanie Zamówienia, Dostawa i Cena
5.1. Nabywca ma możliwość wyboru jednej z następujących metod dostawy:
5.1.1. Otrzymanie zamówionych Produktów przesyłką poleconą na adres podany przez Nabywcę. Za pośrednictwem adreu mailowego Nabywca otrzyma numer i link do śledzenia poszczególnych etapów zamówienia. Ta procedura musi być poświadczona podpisem. W sytuacjach szczególnych, śledzenie przesyłki nie jest możliwe. Wszystko w zależności od lokalizacji oraz lokalnej firmy kurierskiej.
5.1.2. Nabywca ma również możliwość wniesienia prośby wobec Sprzedawcy na inny sposób dostawy Produktów (dostawa przez zagranicznych kurierów lub Ekspresowa dostawa przez określoną firmę kurierską). W takiej sytuacji, Nabywca może nawiązać kontakt przez formularz ze Sprzedawcą przez Sklep Online w celu indywidualnego ustalenia metody dostawczej oraz kosztów do uiszczenia.
5.2. Wszystkie zamówienia złożone przez Sklep Online realizowane są w ciągu dni roboczych, od Poniedziałku do Piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Wysyłka i dostawa wszystkich zamówień przez Sklep Online dostępna tylko w dni robocze. Przygotowanie i wysyłka produktu dostępnego w magazynie do Nabywcy odbywa się w ciągu 48 godzin. Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, Sprzedawca zawiadamia o tym Nabywcę za pośrednictwem adresu mailowego, który podano podczas składania zamówienia.
5.3. Czas dostawy Produktów różni się w zależności od określonego miejsca docelowego. Standardowa dostawa przesyłką poleconą zajmuje zazwyczaj:
5.3.1. 2-4 dni roboczych na terenie Litwy;
5.3.2. 5-15 dni roboczych na terenie Europy;
5.3.3. 2-4 tygodnie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady;
5.3.4. od 4 tygodni w Australii, Japonii, Chinach, i pozostałych krajach.
5.4. Sprzedawca wysyła przesyłki listem poleconym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Opłata za przesyłkę może się różnić w zależności od lokalizacji.
5.5. Jeśli Nabywca złożył zamówienie na Produkty, których dostarczenia życzy sobie metodą "Dostawy Domowej", konieczne jest precyzyjne określenie dokładnego adresu na który zostaną wysłane Produkty, co umożliwi Sprzedawcy poprawną realizację zlecenia. Produkty, które zamówił Nabywca zostaną dostarczone pod wskazany podczas dokonywania zakupu adres, a pod nieobecność Nabywcy w domu, pozostaje odbiór Produktów w najbliższej Placówce Pocztowej lub w lokalnym punkcie, przy czym trzeba zwrócić uwagę na okres przechowywania/odbioru wyznaczony przez Placówkę Pocztową.
5.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie błędnych informacji przez Nabywcę, które stoją na przeszkodzie w dostarczeniu Produktów (np. kiedy Nabywca wprowadzi niepoprawny/błędny adres; jeśli Nabywca jest niedostępny pod zapewnionym adresem lub gdy Nabywca nie wyraża zgody na odebranie Produktów w Placówce Pocztowej lub w lokalnym punkcie z danym okresem przechowywania/odbioru wyznaczonym przez Placówkę Pocztową). W takiej sytuacji Sprzedawcy przysługuje prawo do anulacji zamówienia i umowy sprzedaży. Wtedy Produkty z powrotem trafiają do Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca anuluje zamówienie i umowę sprzedaży na mocy tej podstawy, w ciągu 14 dni Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą przez Nabywcę za Produkty, potrącając z tej wpłaconej kwoty koszty poniesione przez Sprzedawcę, które zostały przeznaczone na ponowną dostawę Produktów. Sprzedawca przekazuje sumę zwrotną na numer konta bankowego, którego użył Nabywca podczas składania zamówienia na Produkty.
5.7. Zanim Nabywca podpisze dokumenty dotyczące dostawy Produktów, przysługuje mu prawo do przeglądnięcia opakowania zewnętrznego Produktów, a w razie jego uszkodzenia jest możliwość weryfikacji jego zawartości. Analizie poddajemy między innymi: rodzaj opakowania, asortymentu i sprawdzamy Produkty pod względem ilości i jakości. W przypadku gdy Nabywca będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia odnoszące się do dostawy czy ogólnie do zamówienia wynikłe z wystąpienia nieprawidłowości czy niezgodności, konieczne jest wniesienie odmowy przez Nabywcę na zaakceptowanie dostawy, przy czym Nabywca musi wypełnić specjalny protokół przesyłki, wyszczególniając usterki o których Sprzedawca musi być poinformowany. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy przez Sklep Online. Jeśli Nabywca zatwierdza dokumentację dostawczą bez cienia skargi, dostawę Produktów dla Nabywcy rozważa się jako pomyślną, w nienaruszonym stanie.
5.8 Jeśli odnotowuje się brak co najmniej jednego z towarów w magazynie Sprzedawcy o który ubiegał się Nabywca dodając go do koszyka, Sprzedawca nie mogąc zrealizować zamówienia w specyficznie określonych ramach czasowych niezwłocznie informuje Nabywcę za pośrednictwem adresu mailowego dołączonego przy składaniu zamówienia i uzgadnia przewidywany czas dostawy Produktów. Nabywca może nie wyrazić zgody na nowo określony czas dostawy Produktów, co może być powodem anulacji jego zamówienia. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwróci wpłaconą przez Nabywcę kwotę przypisaną do danego zamówienia w ciągu 14 dni, na numer konta bankowego załączonego przez Nabywcę podczas składania zamówienia na Produkty.
5.9 O prawidłowej procedurze dostarczenia Produktów dla Nabywcy świadczy podpisanie dokumentu potwierdzającego przekazanie-odbiór (dostawę i/lub odbiór) Produktów.
6. Należności Przywozowe
6.1. Jeśli Nabywca złożył zamówienie na Produkty przez Sklep Online wybierając opcję dostawy poza Unię Europejską, może zostać objęty cłem przywozowym i podatkami należnymi za dostarczenie zamówienia w określone miejsce. Jeśli takie okoliczności mają zastosowanie, na Nabywcy spoczywa odpowiedzialność poniesienia kosztów za jakiekolwiek cła przywozowe i podatki. Pod uwagę należy wziąć, iż Sprzedawca nie sprawuje kontroli nad tymi opłatami i nie jest w stanie określić przewidywanej kwoty do zapłacenia. Zanim złożysz zamówienie, zasięgnij rady lokalnych urzędów celnych w celu uzupełnienia informacji na ten temat.
6.2  Nabywca, będąc obywatelem państwa do którego ma dotrzeć produkt musi działać zgodnie z obowiązującymi tam prawami i przepisami. Jeśli Nabywca zadziała wbrew wszelkim prawom, Sprzedawca nie poniesie za niego odpowiedzialności.
7. Polityka refundacji, zwroty i wymiany
7.1 Produkty stosownej jakości zamawiane przez Sklep Online mogą być zwracane i wymieniane za zgodą Sprzedawcy. Według Zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego  zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej, produkty spożywcze stosownej jakości, w tym syplementy dietetyczne nie podlegają wymianom i zwrotom.
7.2. Produkty stosownej jakości mogą podlegać zwrotowi (pod warunkiem dostępności) w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu.
7.3 Jeśli ma zastosowanie zwrot Produktów (pod warunkiem dostępności), Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić pełną kwotę za Produkty. Z refundacji wykluczone są koszty należne za zwrot wysyłki oraz inne koszty z nią powiązane. Nabywca zostanie zrefundowany w ciągu 14 dni od dnia zwrócenia przedmiotu przez Nabywcę dla Sprzedawcy. Refundacja zostanie uznana Nabywcy przy zastosowaniu pierwotnej metody płatności.
Refundacja na rzecz Nabywcy następuje w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia zwrotu Produktów dla Sprzedawcy, po uzyskaniu pewności co do stanu Produktów, które muszą spełnić określone Warunki dot. zwrotów. 7.4. punkt.
7.4 Produkty o stosownej jakości mogą podlegać zwrotowi (pod warunkiem dostępności) jedynie przy spełnieniu następujących warunków:
7.4.1 zwracany przedmiot pozostaje w oryginalnym starannie zapakowanym opakowaniu;
7.4.2 produkt nie został poddany żadnym uszkodzeniom przez Nabywcę;
7.4.3 produkt pozostał nieużywany i zachował swój komercyjny wygląd, etykieta, folia ochronna, itd. pozostała nienaruszona;
7.4.4 Przedmiot zostaje zwrócony w tej samej strukturze w jakiej Nabywca go otrzymał (w co zalicza się dokumentacja oraz wzmianka o sposobie dostawy) wraz z upominkami otrzymanymi podczas zamówienia.
7.4.5. Zwroty należy kierować na następujący adres przesyłką poleconą przed upłwyem okresu 14-dniowego przeznaczonego na zwrot: LABRASKE. UAB Pekitas. Statybininkų g. 5, LT-96155, Gargždai, Litwa. Koszta związane z dostawą zawsze ponosi Nabywca
7.5 W przypadku gdy Nabywca otrzymał produkt, którego nie wybrał, musi o tym niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę, ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania kwitu/akceptacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji należy poinformować przez formularz kontaktowy w Sklepie Online. Pamiętaj o dołączeniu dodatkowych dokumentów. Sprzedawca wymienia pomyłkowo wysłane Produkty na Produkty rzeczywiście wybrane przez Nabywcę. Może się zdarzyć, że brak na stanie Produktów wybranych przez Nabywcę. Wtedy Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu kosztów na rzecz Nabywcy. Refundacja na rzecz Nabywcy następuje w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia zwrotu Produktów dla Sprzedawcy, po uzyskaniu pewności co do stanu Produktów, które muszą spełnić określone Warunki dot. zwrotów. 7.4. punkt.
7.5 Produkty o niestosownej jakości są wymieniane na Produkty o sotoswnej jakości lub mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przez Nabywcę. Nabywca musi o tym niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę, ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania kwitu/akceptacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji należy poinformować przez formularz kontaktowy w Sklepie Online. Pamiętaj o dołączeniu dodatkowych dokumentów.  Może się zdarzyć, że brak na stanie Produktów wybranych przez Nabywcę. Wtedy Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu kosztów na rzecz Nabywcy. Refundacja na rzecz Nabywcy następuje w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia w którym Nabywca otrzymał zamówienie.
8. Środki marketingowe wdrażane przez sprzedawcę
8.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do przedstawiania i/lub anulowania ofert, do promocji, gier lub do wprowadzania zmian w cenach Produktów dostępnych do publicznego wglądu na Sklepie Online lub w jakimkolwiek materiale czy treści Sklepu Online w dobrowolnych ramach czasowych.
9. Wymiana informacji
9.1 Sprzedawca wysyła wszystkie powiadomienia na adres mailowy, którego Nabywca użył podczas rejestracji lub składania zamówienia na Produkty. Ta czynność wykonywana jest zgodnie z procedurą ustanowioną w następujących Warunkach i Polityce Prywatności.
9.2 Nabywca wszelkie wiadomości lub zapytania przekazuje dla Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego przez Sklep Online.
10. Ochrona danych osobowych
10.1 Warunki ochrony danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.
11. Przepisy końcowe
11.1 Nabywca i Sprzedawca orzekają, że wszelkie spory, nieporozumienia i roszczenia wynikające z niniejszych Warunków związane z ich realizacją, naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli porozumienie nie może zostać osiągnięte w drodze negocjacji, spory rozstrzygane będą w trybie określonym w aktach prawnych.
11.2 W przypadku zaistnienia sporu Nabywca powinien w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą, a rozstrzygający spór ma prawo przenieść się do elektronicznej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm ?event= main.home.chooseLanguage  
11.4 W celu poinformowania Sprzedawcy o naruszeniu Regulaminu zakupu i sprzedaży Produktów, w przypadku pytań lub roszczeń dotyczących wnioskowanej pomocy Sprzedawcy w interpretacji Regulaminu lub jego stosowaniu, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie Sklep Online.
11.5 Niniejsze warunki i umowy zakupu produktów w Sklepie Online podlegają prawu litewskiemu. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych warunków lub jakiejkolwiek innej umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów litewskich, chociaż zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Tobie za niewywiązanie się z niniejszych warunków lub jakiejkolwiek umowy w twoim kraju zamieszkania lub innym danym kraju.

SUBSKRYBUJ NASZ NEWSLETTER

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana, zaktualizuj.